Thông báo SĐH

In

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo lịch môn Phương pháp nghiên cứu khoa học trình độ thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm

Cập nhật 07/02/2018 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn xin trân trọng thông báo về lịch thi môn Phương pháp nghiên cứu khoa học trình độ thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm.