Tin Đào Tạo

In

Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn thông báo về lịch thi thực hành của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

Cập nhật 20/04/2017 - 10:22:40 AM (GMT+7)

Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn xin trân trọng thông báo về việc thi thực hành của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm.