Thông Báo

In

THÔNG BÁO CHUNG & SỔ TAY SINH VIÊN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 - 2017

Cập nhật 13/12/2016 - 05:38:26 PM (GMT+7)

1) Thông báo chung
- Nội dung chi tiết

2) Quy định, quy trình và hướng dẫn
- Quy định về công tác cố vấn học tập (xem chi tiết)
- Hướng dẫn quy trình đăng ký môn học (xem chi tiết)
- Hướng dẫn thủ tục đăng ký môn học (xem chi tiết)

3) Các mẫu phiếu đăng ký môn học cá nhân
- Phiếu đăng ký môn học cá nhân của sinh viên Đại học khóa 2011 + 2012 + 2013 + 2014 + 2015 - Học kỳ 2 (2016 - 2017)
+ Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (xem chi tiết)
+ Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (xem chi tiết)
+ Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (xem chi tiết)
+ Ngành Công nghệ thông tin (xem chi tiết)
+ Ngành Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)
+ Ngành Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)
+ Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng (xem chi tiết)
+ Ngành Thiết kế công nghiệp (xem chi tiết)
- Phiếu đăng ký môn học cá nhân của sinh viên Cao đẳng khóa 2012 + 2013 + 2014 + 2015 - Học kỳ 2 (2016 - 2017)
+ Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (xem chi tiết)
+ Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (xem chi tiết)
+ Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (xem chi tiết)
+ Ngành Công nghệ thông tin (xem chi tiết)
+ Ngành Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)
+ Ngành Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)
+ Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng (xem chi tiết)
+ Ngành Thiết kế công nghiệp (xem chi tiết)

4) Lịch làm việc của Cố vấn học tập (Giáo viên chủ nhiệm) (xem chi tiết)

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả
photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin

VIDEO CLIPS